HOT DRINKS


Classic or flavoured tea

Cup 180 ml 8 zł

Pot 300 ml 300 ml 13 zł


Espresso

Single 35 ml 8 zł

Double 70 ml 12 zł


Black Coffee 180ml 10 zł


With milk 180 ml 10 zł


Latte 13 zł


Cappucino 13 zł


Hot chocolate 16 zł


Amore coffee with almond sirup and ice cream 17 zł